Den nye ferielov – for funktionærer

Den nye ferielovs ikrafttræden er snart en realitet, faktisk er du allerede begyndt at sætte penge til opsparing i Lønmodtagerens Feriemidler, selvom den nye ferielov først træder i kraft den 1. september 2020.

Vi har her kort beskrevet hvad der kommer til at ske, og hvornår?

Hvordan kan det være, at pengene jeg tjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver indefrosset?

Perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 kaldes for overgangsperioden. Overgangsperioden er nødvendig, da du ellers optjener ferie til at afholde næste år, samtidig med at du optjener samtidighedsferie, som er indholdet af den nye ferielov, hvor optjent ferie kan bruges umiddelbart efter optjening. Det vil havde den konsekvens, at du i det første år efter den nye ferielovs indtræden, ville have ret til at afholde 10 ugers ferie.

Hvad med de feriepenge jeg har optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019?

I perioden fra den 1. januar 2019 til d. 31. august 2019, har du optjent 16,64 feriedage, disse får du til rådighed den 1. maj 2020. Du har således 16,64 dages ferie til at bruge i perioden fra den 1. maj 2020 til d. 31. august 2020. Når du ikke at bruge alle 16,64 dage, så vil de overskydende dage bliver overført til det nye ferieår. Du har således indtil den 31. december 2021 til at bruge ferien der er optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019.

Hvorfor kan jeg ikke bare holde ekstra ferie eller få pengene udbetalt?

Grunden til, at den overskydende ferie ikke blot kan afholdes eller udbetales, er at det kan have store konsekvenser for din arbejdsgiver. Hvis alle medarbejdere et år skal afholde 5 ugers ferie mere end de plejer, vil det gå ud over virksomhedens produktivitet. Skal virksomheden udbetale 5 ugers ferie, kan det have store konsekvenser for virksomhedens økonomi. Ved at bruge Lønmodtagerens Feriemidler, kan virksomheden vente med at udbetale pengene til du forlader arbejdsmarkedet.

Har jeg ferie nok til at holde sommerferie i 2020?

Som tidligere skrevet har du i perioden den 1. januar 2019 til d. 31. august 2019 optjent 16,64 feriedage, hvilket svarer til lidt mere end 3 ugers ferie. Ønsker du at afholde en længere sommerferie end dette, kan du aftale med din arbejdsgiver at få overført ferie fra ferieåret, der slutter 30. april 2020. Har du ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan de naturligvis også bruges.

Hvordan afholder jeg ferie efter 1. september 2020?

Fra 1. september 2020 optjenes der 2,08 feriedage pr. måned, som så kan afholdes allerede måneden efter. Resterende ferie fra før 1. september overføres også til dette ferieregnskab. Ønsker du f.eks. at holde efterårsferie har du altså mulighed for at bruge 2,08 dage, der er optjent i september samt evt. resterende ferie fra den gamle ferielov.

Som noget nyt har din arbejdsgiver mulighed for at give dig ferie på forskud, hvilket vil sige, at selvom du ikke har optjent nok ferie til at afholde en hel uges efterårsferie, så kan du aftale med din arbejdsgiver at afholde ferie du vil optjene f.eks. i oktober og november.

Jeg er ny på arbejdsmarkedet, har jeg ret til ferie?

Har du optjent ferie i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du holde 16,64 feriedage fra 1. maj 2020. Har du ikke optjent ferie i ferie fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, eller har du optjent mindre end 8,4 feriedage, så har du mulighed for at søge om Ferieforskud 2020. Ferieforskuddet bliver taget af de midler som du optjener i overgangsperioden og vil altså reducere den opsparing, der bliver udbetalt når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvad med mit ferietillæg?

Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjener du ferietillæg, præcis som du plejer. Det ferietillæg bliver udbetalt senest med den løn, som du får udbetalt inden du holder ferie. Mange er vant til at få udbetalt hele deres ferietillæg som en samlet pulje i starten af ferieåret, mens andre får det udbetalt løbende med deres ferie. Får du udbetalt ferietillægget samlet vil du muligvis bemærke, at det ferietillæg der bliver udbetalt i starten af ferieåret maj 2020, er mindre end det plejer at være. Det skyldes, at ferietillægget kun er optjent over 8 måneder, fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, fremfor 12 måneder.

Hvor kan jeg finde mere viden?

Ønsker du at læse mere om den nye ferielov, vil vi anbefale at du bruger https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov eller på https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/. Begge hjemmesider giver nogle gode grafiske illustrationer og eksempler.

Du er som altid også velkommen til at kontakte Contabilia direkte, så står vi gerne til rådighed med vejledning om blandt andet Den Nye Ferielov.