Lønstyring

Mange af vores kunder udliciterer deres lønstyring til os og tager os med på råd, når de eksempelvis skal forhandle løn med nye medarbejdere.

Mange års erfaring med lønstyring

Vi har mange års erfaring med at udarbejde løn og er godt inde i regler om skat og feriepenge, beskatning af personalegoder, udbetaling af tillæg og korrekt håndtering i forbindelse med afholdelse af ferie m.m.

Vi er desuden ajour med overenskomster og lovgivning. Tag os gerne med på råd i dine lønforhandlinger, så I får udarbejdet kontrakter i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

Overvejer du at udlicitere din løn? Ring gerne og hør om dine muligheder.